Bayramiye Tarikatı Menakıbı: Hacı Bayram Veli ve Halifeleri: el-Hâcı Bayrâm Sultân, Akşemseddîn, Şeyh İbrâhîm, Şeyh Kâsım Efendi, Şeyh Îsa Efendi, Şeyh Hüsâm Efendi, Şeyh Bahrî Efendi, Şeyh Alî Efendi, Fâtıma-i Menemeniyye


HAMARAT Z.

Dergah Yayınları, İstanbul, 2015

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2015
  • Publisher: Dergah Yayınları
  • City: İstanbul