Limited Şirket Müdürlerinin ve Ortaklarının Kamu Alacakları Karşısında Sorumluluğu


Barlass T. İ.

Kamu İcra Hukukunda Cebri Takip (T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Vergi Hakları Kürsüsü), İstanbul, Turkey, 29 January 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey