Kuramsal olarak Turizm Metinleri Çevirisi


Creative Commons License

Yazıcı M.

in: Turizm Metinleri Çevirisi: Türkiye Örneği, Mine Yazıcı,Edip Serdar Güner, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.5-34, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Grafiker Yayınları
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.5-34
  • Editors: Mine Yazıcı,Edip Serdar Güner, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Her ne kadar COVID-19 turizm alanına ket vurduysa da insanoğlunun macera, merak, heyecan ve eğlence şeklindeki temel dürtüleri bu alandaki etkinliklerin internet siteleri, portaller gibi farklı ortamlara taşınmasına neden olmuştur. Bu nedenle insanların birbirinden yalıtlandığı bu salgın döneminde turizm alanındaki çevirileri kuramsal tartışmayı sürdürmek kültürlerarası iletişimi koparmamak açısından önem taşımaktadır. Üstelik her alanda olduğu gibi turizm alanındaki çevirilerin de daha işlevsel hale gelmesi kuramsal tartışmaların bir sonucudur. Aşı seferberliği sonucu yavaş yavaş hareketlenen bu “bacasız sanayi”nin günün şartlarına göre değişmesi kuşkusuz bu alandaki çeviri stratejilerini de etkileyecek ve yazılıdan görsele doğru ilerleyecektir. Günümüzde turizm alanındaki metinle afiş, broşür, levha gibi basılı ve televizyon, internet gibi multimedya ortamlarında yayınlanmaktadır. Bununla birlikte hem “bilgilendirici”, hem de “ikna edici” özelliğe sahip olması beklenen özgün metinlerin çevirilerinin kaynak kültürde hazırlanıp, genellikle “sözcüğü sözcüğüne” çevrilmesi onların hedef kültürde “ikna edici” ve “promosyonu artırıcı” işlevlerinin yitimine neden olmaktadır. Öte yandan bu metinlerin ülke turizmine değer katıcı bir faktör olarak görülüp, alıcı kitleyi hedef alarak çevrilmesi çevirilerin özgün metinle bağını koparmaktadır. Çeviri tanımıyla çelişen, bir başka deyişle özgün metinle bağını koparan bu şekildeki çeviriler geçmişte “çeviri olmayan” metinler olarak da adlandırılmıştır. Kuramsal tartışmaların temelini de kaynak metinle aynı işlevi taşımakla birlikte yüzeysel olarak -dilsel ve dilbilgisel olarak sözcük, tümce düzeyinde- kaynak metinle bağlantısı “örtük” olan çeviriler atmıştır. Bu tartışmalardan yola çıkarak yazı turizm çevirisi üzerine “Bu metinleri kimler nerede hazırlar?”, “Bu metinlerin çevrilmesinde çevirmenler ne gibi çeviri işlemlerine başvurur?” şeklinde bildik sorulara Türkiye’den örnekler vererek yanıt aramayı başlamış; ardından tartışma derinleştirilerek “Kuramsal olarak Geçmişte Turizm Çevirisi” konusu ele alınmıştır. Bu bağlamda kaynak metinle bağı olmayan metinlerin çeviri olup olmadıkları sorgulanarak, “işlevsel değişmezlik” ve “işlevsel değişkenlik” konusundaki kuramsal tartışmaya girilmiştir. Yazının “Günümüzde Turizm Çevirileri” başlıklı son bölümünde ise, geçmişteki kuramsal tartışmaların günümüzde ne şekilde evirildiği konusu ele alınmıştır. Sonuç olarak bu yazı ülkeye gelir getiren bir araç olarak turizm alanında çeviri yapmak isteyen çevirmen adaylarına farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır.Her ne kadar COVID-19 turizm alanına ket vurduysa da insanoğlunun macera, merak, heyecan ve eğlence şeklindeki temel dürtüleri bu alandaki etkinliklerin internet siteleri, portaller gibi farklı ortamlara taşınmasına neden olmuştur. Bu nedenle insanların birbirinden yalıtlandığı bu salgın döneminde turizm alanındaki çevirileri kuramsal tartışmayı sürdürmek kültürlerarası iletişimi koparmamak açısından önem taşımaktadır. Üstelik her alanda olduğu gibi turizm alanındaki çevirilerin de daha işlevsel hale gelmesi kuramsal tartışmaların bir sonucudur. Aşı seferberliği sonucu yavaş yavaş hareketlenen bu “bacasız sanayi”nin günün şartlarına göre değişmesi kuşkusuz bu alandaki çeviri stratejilerini de etkileyecek ve yazılıdan görsele doğru ilerleyecektir. Günümüzde turizm alanındaki metinle afiş, broşür, levha gibi basılı ve televizyon, internet gibi multimedya ortamlarında yayınlanmaktadır. Bununla birlikte hem “bilgilendirici”, hem de “ikna edici” özelliğe sahip olması beklenen özgün metinlerin çevirilerinin kaynak kültürde hazırlanıp, genellikle “sözcüğü sözcüğüne” çevrilmesi onların hedef kültürde “ikna edici” ve “promosyonu artırıcı” işlevlerinin yitimine neden olmaktadır. Öte yandan bu metinlerin ülke turizmine değer katıcı bir faktör olarak görülüp, alıcı kitleyi hedef alarak çevrilmesi çevirilerin özgün metinle bağını koparmaktadır. Çeviri tanımıyla çelişen, bir başka deyişle özgün metinle bağını koparan bu şekildeki çeviriler geçmişte “çeviri olmayan” metinler olarak da adlandırılmıştır. Kuramsal tartışmaların temelini de kaynak metinle aynı işlevi taşımakla birlikte yüzeysel olarak -dilsel ve dilbilgisel olarak sözcük, tümce düzeyinde- kaynak metinle bağlantısı “örtük” olan çeviriler atmıştır. Bu tartışmalardan yola çıkarak yazı turizm çevirisi üzerine “Bu metinleri kimler nerede hazırlar?”, “Bu metinlerin çevrilmesinde çevirmenler ne gibi çeviri işlemlerine başvurur?” şeklinde bildik sorulara Türkiye’den örnekler vererek yanıt aramayı başlamış; ardından tartışma derinleştirilerek “Kuramsal olarak Geçmişte Turizm Çevirisi” konusu ele alınmıştır. Bu bağlamda kaynak metinle bağı olmayan metinlerin çeviri olup olmadıkları sorgulanarak, “işlevsel değişmezlik” ve “işlevsel değişkenlik” konusundaki kuramsal tartışmaya girilmiştir. Yazının “Günümüzde Turizm Çevirileri” başlıklı son bölümünde ise, geçmişteki kuramsal tartışmaların günümüzde ne şekilde evirildiği konusu ele alınmıştır. Sonuç olarak bu yazı ülkeye gelir getiren bir araç olarak turizm alanında çeviri yapmak isteyen çevirmen adaylarına farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır.

Abstract

 Although COVID-19 has hampered touristic trips and travels, the basic impulses such as adventure, curiosity, excitement, and entertainment peculiar to human beings have directed tourism fans to search for information on the touristic web sites of Internet. As a result, the translation activity held in the field of tourism has been mostly carried over to Internet, or web portals. Today, while some of the touristic documents such as posters, touristic guides, pamphlets or fliers in the field of tourism are issued in print, most of them are issued on the Internet, or aired through other audio-visual channels of communication. Accordingly, this article discusses translations in the field of tourism from the perspective of translation theory. Translations in the field of tourism have become more functional as a result of theoretical discussions held in the field of translation studies just in the same way as in every field of study. Today, tourism, which is related with specific field translation, also known as "chimneyless industry" due to its contribution to the economic prosperity of a country as a revenue generating force. However, translations of these texts lose their “persuasive” and “promotional” features since they are not only produced, but also translated in source culture by amateurish, or semiprofessional translators, who tend to adopt literal translation procedures. On the other hand, considering these texts as a factor that adds value to the promotion of a country requires following target-oriented strategies to address to the tourists in target culture. But this way of strategy in translations not only ends in breaking up bonds with original texts, but also contradicts with the definition of translation as a text bound by the original, which gave rise to the objections of the theorists, who assumed them not as “translations”, but as “non translations". The basis of these theoretical discussions has been laid by the texts that are functionally related to the original text, but not linguistically at superficial level. In this context, the article starts with the familiar questions such as “Who prepares these texts and where? What kind of translation processes do translators use when translating these texts?” to problematize the issue of tourism translation by giving examples from Turkey. After these preliminary remarks in Introduction, the second section focusses on the theoretical account of “Tourism Translation in the Past”. This section discusses how theorists discussed the issue of tourism translation in the past, and fanned the flames of the theoretical debate on “functional constancy” and “functional variety” by questioning whether these texts are “translations” or “non-translations”. As for the last section, titled "Tourism Translations Today", it studies the way how the past theoretical discussions have evolved, and laid the foundations of tourism translation today. In conclusion, this paper aims to raise awareness of the translators who aspire to become “professional” in the field of tourism translation.