İkincil Toplumsallaşma Araci Olarak Yeni Medya ve İletişim Süreçlerini Pierre Bourdieu’nün Sosyolojik Yaklaşimi ile Değerlendirmek: Blogosfer ve Blogger İlişkisi


Tandaçgüneş Kahraman N., Emciyeva G.

Diyalektolog Ulusal Sosyal Araştırmalar dergisi , no.24, pp.55-91, 2020 (Peer-Reviewed Journal)