Glisin Reseptör Antikoru Pozitif Kriptojenik Fokal Epilepside Periferik Kan Hücrelerinin İmmünfenotiplendirilmesi ve Antijenik Yanıtlarının Araştırılması


ŞANLI E., Akbayır E., KÜÇÜKALİ C. İ. , BAYKAL B., YILMAZ V., TÜZÜN E.

VII. Uluslararası Moleküler Tıp Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 September 2019, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Istanbul University Affiliated: Yes