Glisin Reseptör Antikoru Pozitif Kriptojenik Fokal Epilepside Periferik Kan Hücrelerinin İmmünfenotiplendirilmesi ve Antijenik Yanıtlarının Araştırılması


ŞANLI E., Akbayır E., KÜÇÜKALİ C. İ., BAYKAL B., YILMAZ V., TÜZÜN E.

VII. Uluslararası Moleküler Tıp Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 September 2019, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Istanbul University Affiliated: Yes