Semento-Osseous Dysplasia: Case Series


Creative Commons License

Ertürk A. F., Yılmaz E. B., Göksel S., Özcan İ.

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maxillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.429-434

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.429-434
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Background: Cemento-osseous dysplasia results from the replacement of the trabecular bone structure with fibrous tissue. In this study, we aimed to evaluate the age and sex distribution of the patients who have cemento-osseous dysplasia, to investigate the lesions according to their types and stages. Cases Series: In these case series, 17 patients who applied to our clinic for different reasons and 5 patients who are presented with pain in the region with cemento-osseous dysplasia were evaluated. Conclusions: Cemento-osseous dysplasia lesions which are asymptomatic should not be intervened if there is no secondary infection. Biopsy should be avoided as it may cause secondary infection in asymptomatic sclerotic semento-osseous dysplasia with low blood supply. 

Amaç: Semento-osseöz displazi, trabeküler kemik yapısının fibröz doku ile yer değiştirmesi sonucu oluşur. Bu çalışmada, semento-osseöz displazisi olan hastaların yaş, cinsiyet dağılımlarını değerlendirmeyi, lezyonu tipleri ve evrelerine göre incelemeyi amaçladık. Olgu Tanımlaması: Bu olgu serisinde farklı nedenlerle kliniğimize başvuran 17 hasta ile sementoosseöz displazi bulunan bölgede ağrı şikayetiyle başvuran 5 hasta değerlendirildi. Sonuç: Semento-osseöz displazi lezyonları asemptomatikse ve sekonder enfeksiyon yoksa müdahale edilmemelidir. Kanlanması az olan sklerotik ve asemptomatik semento-osseöz displazi vakalarında sekonder enfeksiyona neden olabileceğinden biyopsiden kaçınılmalıdır.