KADINLARIN CEMAATLE KILINAN NAMAZLARA İŞTİRAKİ VE NAMAZLARININ EDASI


TIRABZON A.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.33, pp.179-204, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Women’s Attendance to The Congregational Prayers and Their Performance of Prayers
Islamic legal rulings with respect to women’s attendance to the congregational prayers are determined based on the Prophet’s (s) commendments and recommendations in diverse places and times as well as the topics of worship, prayer (salat) and congregational prayers. Save some certain specific regulations due to the distinct nature of women, there is not difference deemed between men and
women in worships. Multiple narrations describe how women took their places in the Masjid al-­Nabi for daily prayers, eid payers, and funeral prayers during the time of the prophet and rightly guided caliphs with the condition of being wary of their coverings and standing behind the lines of men. These narrations confirm that there was an array of lines for men and women, but not a barrier between them. It seems that in the ages after the death of prophet women are prevented from attending congregational prayers based on justifications like degeneration. This difference before and after the age of the prophet and rightly guided caliphs reflected on the disagreements of schools of Islamic law regarding the issue.


This paper examines Islamic legal regulations on womes’s attendance to masjids and cogregational prayers as well as details on their performance of prayers. It will focus on existing narrations with respect to the regulations of congregational prayers in a group consisting of men and women together.
Keywords: Worship, Prayer (Salat), Masjıd, Congregational Prayer, Women, Muhadat (Same Line Order in Congregatıon)


Genel olarak ibadet ve buna bağlı olarak namaz, cemaatle namaz ve kadınların cemaate iştiraki konusundaki fıkhi hükümler, Hz. Peygamber’in farklı dönemlerdeki emir ve tavsiyeleri dikkate
alınarak düzenlenmiştir. 
Kadınların ibadetler konusunda fıtratlarından kaynaklanan bazı geçici kısıtlamalar hariç, erkekler ile arasında fark gözetilmemiştir.
 Hatta Hz. Peygamber ve Hulefâ-­i Raşidin dönemlerinde beş vakit namazda Mescid-­i Nebevide, bayram namazlarında musallada kadınların, tesesettür ve ihtilata dikkat ederek erkeklerin gerisindeki saflarda yer aldığına dair muhtelif rivayetler bulunmaktadır. Kadınların cemaate katılması hususunda Hz. Peygamber’den sonraki dönemlerde fitne vb. gerekçelerle kadınların cemaate iştirakten alıkonulduğu görülmektedir. Nitekim Hz. Peygamber dönemi ve sonraki uygulamalardaki farklılıklar mezheplerin görüşlerine de yansımıştır. 

Bu çalışmamızda kadınların mescidlere gitmesi, cemaatle kılınan namazlara iştiraki ve namazlarının edası ile ilgili fıkhî düzenlemeler ele alınacak; bu minvalde cemaatle birlikte namaz
kılınırken erkeklerin ve kadınların uyması gereken kurallar rivayetler ışığında değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: İbadet, Namaz, Cami, Cemaat, Kadın, Muhâzât.