Öz Etkinlik Ölçeği’nin psikometrik özellikleri–II


TÜRETGEN İ. , CESUR S.

Öneri, vol.28, pp.337-343, 2007 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28
  • Publication Date: 2007
  • Title of Journal : Öneri
  • Page Numbers: pp.337-343

Abstract

The aim of this study is again to test the psychometric properties of the Self-Efficacy scale which was adapted to Turkish culture more comprehensively (Cesur and Özalp Türetgen, 2004; Özalp Türetgen and Cesur, 2005). In the first step of this three phased study, a sample including 457 university students was used. In the second step, 90 of these respondents were tested again after a month period to calculate test-retest reliability. In the last step of the study, by adding the data of this study and the previous one (Özalp Türetgen and Cesur, 2005) (totaly 769 respondents), it was aimed to reach the final findings related to the scale. Findings suggest that the last version of the scale which includes 19 items and three factors is a valid and reliable scale.

Bu çalışmanın amacı, Türk kültürüne uyarlanmış olan (Cesur ve Özalp Türetgen, 2004; Özalp Türetgen ve Cesur, 2005) Öz Etkinlik Ölçeği’nin psikometrik özelliklerinin daha kapsamlı şekilde yeniden sınanmasıdır. Üç aşamalı olan bu çalışmanın ilk kısmında, 457 üniversite öğrencisinden oluşan bir örneklem grubu üzerinde uygulamalar yapılmıştır. İkinci kısımda, test-tekrar test güvenilirliğini saptayabilmek amacıyla, ölçek bu katılımcıların bir kısmına (90 katılımcı) bir ay arayla tekrar verilmiştir. Çalışmanın son kısmında ise, bu ve önceki çalışmanın (Özalp Türetgen ve Cesur, 2005) verileri birleştirilerek (toplam 769 katılımcı), ölçeğe dair son bulgulara ulaşılması amaçlanmıştır. Bulgular ölçeğin 19 maddeden ve üç faktörden oluşan son halinin geçerli ve güvenilir olduğuna işaret etmektedir.