Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Arama ve Sağlama Güdülerinin Türk ve Yabancı Öğrenci Gruplarına Göre Farklılıkların İncelenmesi


BOZBAY Z., UYSAL A., ZAİD E.

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.7, no.6, pp.175-185, 2019 (Peer-Reviewed Journal)