Turkish Pioneers in History of Urdu Language


Kılıçer O.

III. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu / 3rd International Symposium on Eurasian Studies, İstanbul, Turkey, 17 - 19 July 2019, pp.106-107

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.106-107
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

TURKISH PIONEER IN HISTORY OF URDU LANGUAGE

Onur KILIÇER*

Abstract: When we look at the beginning of Urdu language, it is revealed that it is derived from the word “Ordu” (meaning: palace). After Mahmud of Ghaznavi’s headed towards to the Indian subcontinent, a need for a language has emerged in order to come to an understanding with the local people. The first Urdu version has emerged by mixing Punjabi with Persian, Turkish and Arabic language which are most frequently spoken by Muslim soldiers. It is seen that Urdu language –even the name derives from Turkish- has been revealed and developed by Turkish pioneers. In this article, we will examine the contribution of the Turks by explaining which phase the language went through.

Keywords: Urdu, Language, Turks, subcontinent.* Res. Asst., Istanbul Universitesi, Faculty of Letters, Eastern Languages and Literatures, Urdu Language and Literature Department (onur.kilicer@istanbul.edu.tr).

URDU DİLİ TARİHİNDE TÜRK ÖNCÜLER

Onur KILIÇER*

Öz: Urdu Dilinin başlangıcına bakıldığında Türkçe “Ordu” (anlamı: saray) kelimesinden türemiş olduğu anlaşılmaktadır. Gazneli Mahmud’un Hint alt kıtasına doğru yönelmesini takiben yerel halk ile anlaşabilmek amacıyla bir dil ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Müslüman askerlerin sıkça konuştuğu dillerden olan Farsça, Türkçe ve Arapça ile fethedilen Pencab bölgesinin dili olan Pencapça karışarak Urducanın ilk hali ortaya çıkmıştır. İsmi dahi Türkçeden türeyen bu dilin Türk öncüler tarafından ortaya çıkartılıp geliştirildiği görülmektedir. Biz de bu makalemizde ortaya çıkışından itibaren hangi aşamalardan geçtiğini anlatarak Türklerin katkısını ele alacağız.

Anahtar Kelimeler: Urduca, Dil, Türkler, Hint alt kıtası.* Araş. Gör., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Urdu Dili ve Edebiyatı (onur.kilicer@istanbul.edu.tr).