Kaudal blok anismus tedavisine çözüm olabilir mi?


Creative Commons License

ÖZGÜR İ., DOGAN V., KARATAŞ İ., KESKİN M., BALIK E., BULUT M. T., ...More

17. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 April 2019, pp.1-247

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-247
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Defekasyon yapamama (obstruktif defekasyon) özellikle kadınlarda azımsanmayacak kadar sık karşılaşılan bir problemdir. Buna yol açan birçok pelvik patoloji bulunmaktadır ve anismus bunlardan bir tanesidir. Anismus tedavi seçenekleri arasında konservatif yaklaşımlar ve biofeedback yer almaktadır. Bu çalışmada kaudal blok ile anismus tedavisine yaklaşımı ve sonuçlarını değerlendirdik. Gereç-Yöntem: Ocak 2014 – Ocak 2019 yılları arasında kliniğimizde anismus tanısı alan ve kaudal blok uygulanan 37 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara prone pozisyonda floroskopi eşliğinde kaudal hiatustan 22-gouge anjiokat ile girildi. Kontrast madde ile kaudal boşluk teyit edildi. Karışım olarak hazırlanan 10ml ilaç [80 mg (2ml) triamsinolon asetonat, 20 mg (4ml) 5 % bupivakain hidroklorür and 4ml serum fizyolojik] enjekte edildi. Hastaların sonuçları, demografik veriler, kaudal blok seans sayısı, semptomlarındaki gerileme süresi, yaşam kalitesi anket sonuçları açısından retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 41,9 idi. Hasta grubunun % 24,3’ü (9) erkek, % 75,7’si (28) kadındı. Hastaların tamamı uzun süreli kabızlıktan, rektumu tam boşaltamamaktan, fazla ıkınmaktan şikâyetçiydi. Hastaların tamamı bir dönem laksatif kullanmış, ancak 25 tanesi aktif kullanmaktaydı. On hasta lavman uygulaması yapmaktaydı. Sekiz hastada el yardımlı dışkılama mevcuttu. Sekiz hastaya iki seans kaudal blok uygulandı. Ortalama takip süresi 873 gündü. İşlem sonrası erken dönemde (ilk 6 ay) 19 (% 51.3) hastada; uzun dönem takipte (6 ay sonrası) 12 (% 32.4) hastada semptomlarda gerileme saptandı. Laksatif kullanan 7 hasta (% 28; 7/25) ve lavman uygulayan 4 hasta (%40; 4/10) işlem sonrası kısa dönemde laksatif ve lavman ihtiyacı kalmadı. Üç hastada el yardımlı dışkılama gereksinimi kalmadı. Hastalara işlem öncesi ve sonrası uygulanan yaşam kalitesi anketi (SF36) işlemden fayda gören ve görmeyen gruplarda anlamlı farklılık göstermedi. Sonuç: Kaudal blok tedavisiyle anismus hastalarının yarısında kısa dönemde başarı elde edilmiştir. Ancak uzun dönemde başarı oranı düşmektedir. Kaudal blok, anismus hastalarında geçici bir tedavi olabilir gibi görünmektedir. Ayrıca anismusun hastaların yaşam kalitesini etkilemediği görülmüştür