DERGİCİLİK İÇİN RASYONEL BİR ALTYAPI ÖGESİ: FİZİBİLİTE TABLOSU


Gönenç A. , Öztürk Y.

in: İletişim Çalışmaları 2021 , Prof. Dr. Aytekin İşman,Prof. Dr. Aydın Ziya Özgür,Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel,Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Öztunç, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.81-94, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Eğitim Kitabevi
  • City: Konya
  • Page Numbers: pp.81-94
  • Editors: Prof. Dr. Aytekin İşman,Prof. Dr. Aydın Ziya Özgür,Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel,Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Öztunç, Editor

Abstract

Bu makale, yeni bir dergi projesinin gerçekleşme koşullarını ortaya koyan ve projelendirme sürecinin en önemli aşaması olan fizibilite çalışmasının tüm analizlerinin yansıtıldığı fizibilite tablosuna odaklanmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde ekonomik bir yapı olarak dergi girişimleri ile fizibilite tablosu ilişkisi ele alınmaktadır. İkinci bölümde basılı dergiler, üçüncü bölümde ise dijital dergiler için hazırlanan fizibilite tabloları irdelenmektedir. Söz konusu fizibilite tabloları oluşturulduğu Excel programının özelliğine uygun olarak değişken-duyarlıdır ve bu nedenle farklı veri girişleriyle ortaya çıkan yeni durumları sergileyebilmektedir. Çalışmanın hazırlanmasında, ekonomik girişimlerin projelendirilmesine ve basın işletmelerine ilişkin akademik literatür taranmış, ayrıca sahada gerçekleştirilen uygulamalar da dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda yeni bir dergi projesinin hayati tüm nitelikleri ile kısa-orta vadeli verimlilik kestirimlerinin bir arada değerlendirilmesine yarayan fizibilite tabloları, dergi yayıncılığının ana ekseni olarak ortaya konmuştur.