Müellifi Bilinmeyen Bir Yûsuf Kıssası ve Husûsiyetleri


Çorak R.

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.26, pp.110-141, 2021 (Peer-Reviewed Journal)