Mesleki Eğitim Politikalarına Devlet-Sermaye İlişkileri Açısından Bakmak


Pınar E.

Eğitim Bilim Toplum, vol.15, no.58, pp.38-59, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 58
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Eğitim Bilim Toplum
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.38-59
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma Türkiye'de eğitim meselesinin işgücü piyasasının bir fonksiyonu haline gelmesini; eğitim ile işgücü piyasası arasında kurulmak istenen organik ilişkiyi konu edinmektedir. Mesleki eğitim politikaları öncelikle devlet-sermaye ilişkilerinin neoliberal proje kapsamında yeniden yapılandırılmasının bir parçası olarak okunmaktadır. Değişen üretim rejimi ve küresel rekabet bağlamında, işgücünün söz konusu rekabet koşullarına göre eğitilmesi ve vasıflandırılması veya niteliğinin ve verimliliğinin arttırılması kamu politikası aktörlerinin temel gündemlerindendir. Bunu mesleki eğitim politikası düzenlemelerinin genel bir çıkar olarak sunulması izlemektedir. Mesleki eğitime dair artan bu ilgiyi, eğitimin ekonomik ve ideolojik yeniden üretimci işlevleri gözetilerek; birikim stratejisi ve hegemonya projesi kavramları ile tartışmak hedeflenmektedir. Çalışmada eğitimin, daha özelde mesleki eğitimin işlevine ve bu işlevin neoliberal yeniden yapılandırmadaki özgün rolüne bu kavramsal çerçeve ile bakılmaktadır.