Torasik Aortanın Psödoaneivrizmasında Sağ Torakotomi ile Asendan-Desendan Aortik Bypass: Olgu Sunumu. .


ALPAGUT İ. U.

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 October 2008, vol.164, no.4, pp.275

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 164
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.275