Dijitalleşen Dünya ve İletişim Araçları


İris M.

Other, pp.28-31, 2020

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2020
  • Page Numbers: pp.28-31
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

İlerlemek için bir adım yeterlidir. Merak etmek, keşfetmek ve rekabet insanlığın ilerlemesini sağlayan adımları atmasına sebep veren yegâne dürtüler olmuştur. Haberdar olma, varlığını ortaya koyma ve etki gücünü artırmak için insanlık Dünya’nın ve hatta uzayın en ücra köşelerine kadar ulaşmaya çalışmıştır. Günümüzde artık anlık olarak dünyanın her yerinden haberdar olabiliyoruz. Kitle iletişim araçlarıyla başlayan haberleşme serüveni dijitalleşme ile birlikte artık bireyin 24 saatini kültürel ve ekonomik olarak da kuşatır hale gelmiştir. Artık ne istediğimiz, neyi dinleyeceğimiz, neyi giyeceğimiz, kim olduğumuz ve hatta ne isteyebileceğimiz bile bize sunulmaktadır. İçinde bulunduğumuz dijital çağ her geçen gün teknolojik alanda yaşanan gelişmeler ile hızına ayak uydurulması güç bir hal almıştır. Radyonun elektrik ve manyetik alanındaki keşiflerle hayatımıza girmesinin ardından geçen sürede yaşanan teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme süreci toplumsal ve yasal değişimi de beraberinde getirmektedir.