Eşya hukuku (Zilyetlik-Tapu Sicili- Mülkiyetin Genel Hükümleri-Taşınır Mülkiyeti-Rehin Hakları-Taşınmaz İrtifakı-İntifa ve Oturma Hakkı), 9. Bası


Nomer H. N., Ergüne M. S.

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: On İki Levha Yayıncılık
  • City: İstanbul
  • Istanbul University Affiliated: Yes