Besin alerjilerinin tanısında in vitro testler


Sipahi Çimen S., Özdemir C.

Türkiye Klinikleri Çocuk İmmünolojisi ve Alerjik Hastalıkları - Özel Konular- Çocuklarda Besin Alerjileri, pp.92-97, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)