Kronik Myeloid Lösemide BCR-ABL Füzyon Transkriptinin Eş Zamanlı PCR ile Kantitasyonu İçin Referans Plazmid Oluşturulması


NG Y. Y., Yılmaz Z. H., HATIRNAZ NG Ö., SAYİTOĞLU M.

Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.13, pp.93-100, 2017 (Peer-Reviewed Journal)