Özbekistan ın Turizm Potansiyeli ve Özbekistan Türkiye Turizm İlişkileri


Dinçer M. Z., Muğan Ertuğral S., Gündoğdu C.

13. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, Turkey, 6 - 09 December 2012, vol.1, pp.909-922

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.909-922
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Bu çalışmanın amacı; Türkiye-Özbekistan arasındaki turizm ilişkilerini daha fazla geliştirme yollarını araştırmak ve Özbekistan’a yönelik turizm potansiyelini belirleyerek, söz konusu potansiyeli turizm arzı haline getirme çabalarını ele almak ve öneriler ortaya koymaktadır. Söz konusu amaç doğrultusunda, Özbekistan’a tur düzenleyen Türk seyahat işletmelerine anket uygulanarak elde edilen veriler SPSS paket programında değerlendirilecektir. Anket yöntemiyle Özbekistan’ın turizm ile ilgili sorunları, avantaj ve dezavantajları saptanmaya çalışılacaktır. Bu saptamalar Türkiye- Özbekistan turizm ilişkilerinin geliştirilmesinde ve karşılıklı ekonomik faaliyetlerin canlanmasında önemli olacaktır. Anket çalışmasının ve yapılan görüşmelerin sonucunda ortaya konulan öneriler ile küresel turizm pazarında önemli bir turizm merkezi haline gelen Türkiye’nin karşılaştırmalı rekabet üstünlüğünün bulunduğu sektörler arasında yer alan turizm konusundaki deneyimlerini Özbekistan’a aktarma ve iki ülke arasında turizm ilişkilerini güçlendirme noktaları üzerinde durulacaktır. Bulguların sonucunda bağımsızlığın ilânından sonra Özbekistan ile Türkiye arasındaki ekonomik, ticari, turizm amaçlı ilişkiler hızlı bir gelişme gösterdiği halde, istenilen düzeye ulaşamamıştır. Karşılıklı ekonomik ilişkilerin gelişebilmesi için ülkenin sahip olduğu değerler korunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Turizm , Özbekistan, Seyahat Acentası, Anket