DEVELOPING ENTREPRENEURS: ENTREPRENEURIAL CHARACTERISTICS OF UNIVERSITY STUDENTS


İrengün O.

Beykoz Akademi Dergisi, no.7, pp.202-221, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Purpose- This paper aims to find out which convictions and characteristics are affecting the entrepreneurial intentions of the university from all educational fields and levels of students in Turkey. For this purpose, it seeks to analyze the entrepreneurial characteristics and demographical information of 450 university students in Turkey and cluster the sample meaningfully into different groups. Factor analysis is conducted on 27 different attributes on which Turkish students’ entrepreneurial characteristics. Six factors have emerged of this analysis, which is explaining a total of 55% of the entrepreneurial characteristics of respondents. The effects of demographical attributes on these factors are determined and finally, cluster analysis is conducted. As a result of cluster analysis three clusters are determined and named “Learning”, “Waiting” and “Ready to Go” respectively

Bu çalışmada Türk üniversitelerinde seviye ve alan ayrımı gözetmeksizin eğitim gören öğrencilerin girişimcilik özelliklerini ve kısıtlarını etkileyen unsurların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 450 üniversite öğrencisinin demografik bilgileri ve girişimcilik özellikleri analiz edilmiş ve kümelenmiştir. Türk öğrencilerin girişimcilik özelliklerinin yer aldığı 27 farklı ifade üzerinde Faktör analizi uygulanmıştır. Katılımcıların girişimci özelliklerinin toplam %55'ini açıklayan bu analizde altı faktör ortaya çıkmaktadır. Demografik özniteliklerin bu faktörler üzerindeki etkileri belirlenmiş ve son olarak küme analizi yapılmıştır. Küme analizi sonucunda öğrenciler sırasıyla "Öğrenen", "Bekleyen" ve "Hazır" olmak üzere üç küme altında toplanmışlardır.