K.Çekmece İlçesinin (İstanbul) Afet Yönetimi ve Planlaması Çalışmaları Kapsamında Geçici İskân Alanlarının Değerlendirilmesi


TUROĞLU H., ÖZDEMİR H.

Küçükçekmece ve yakın Çevresi Teknik Kongresi "Deprem ve Planlama", İstanbul, Turkey, 1 - 04 May 2003, pp.226-237

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.226-237
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Nine temporary shelters have been proposed for Küçükçekmece distirct (Istanbul) to be used after any disaster by relevant authorities. The aim of this study is both to investigate on suitable of the temporary shelters of Küçükçekmece district in geographical approach and to suggest on alternative temporary shelters for it.

The field works have been come off and Geographic Information Systems methodology has been used in this study based on geographical subjects. Digital maps have been prepared by using 1/25 000 scale topographic maps, aerial photographs, G.P.S. during this study.

In this study, Out of all temporary shelters proposed, five ones are unsuitable for the purpose, and two being prior, four of them can be used in spite of some problems of theirs. Also, Areas favourable for temporary shelters have been designated in according to geographical features of lands.

Olası bir afet sonrası kullanılmak üzere, K.Çekmece İlçesi (İstanbul) için, ilgili birimlerce ikisi öncelikli olmak üzere dokuz adet geçici iskân alanı önerilmiştir. Önerilen geçici iskân alanlarının kullanım amacına uygunluğunun coğrafi perspektifte değerlendirmesini yapmak ve gerekirse alternatifler sunmak, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Çalışmanın gerçekleştirilmesinde coğrafi konular esas alınarak, arazi çalışmaları yapılmış ve Coğrafi Bilgi Sistemleri metodolojisi uygulanmıştır. Uygulamalar sırasında 1/25 000 ölçekli topografya haritaları, hava fotoğrafları, G.P.S. kullanılarak sayısal haritalar hazırlanmıştır.

Yapılan çalışma sonunda, önerilen geçici iskan alanlarından beş tanesinin amaca uygun olmadığı, ikisi öncelikli olmak üzere, dört tanesinin bazı problemlerine rağmen kullanılabileceği görülmüştür. Ayrıca, amaç doğrultusunda, coğrafi özellikleri dikkate alınarak, geçici iskan alanı olarak kullanılabilir sahalar belirlenmiştir.