TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞI ALANINDA HAZIRLANMIŞLİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ


Creative Commons License

Sarı E. S., Güngör N.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.53, no.3, pp.1295-1312, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 53 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1295-1312
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The Islamic banking model, which was developed as an alternative model to traditional banking, has
become increasingly important and grown since the beginning of the 1960s. In Turkey, the Islamic banking
practices was first started under the name of private financial institutions then continued as participation
banking. This model started to be implemented in Turkey in the 1980s. It still exists today. In parallel to
increasing importance of the participation banking in Turkey, the number of graduate studies prepared on
this subject has also increased. In this study, a first in the field, the content of the graduate dissertations
prepared in the participation banking sector in Turkey was analyzed.
As a result of the analyzes conducted, it was also demonstrated which areas of participation banking are
studied and which areas can be studied in the future.

 

Geleneksel bankacılığa alternatif bir model olarak geliştirilen İslami bankacılık modeli ilk uygulanmaya
başladığı 1960’lı yıllardan bu yana gittikçe önem kazanmıştır ve büyümüştür. Türkiye’de ise İslami
bankacılık uygulamaları ilk olarak özel finans kurumları adı altında başlamış daha sonra ise katılım
bankacılığı olarak devam etmiştir. Türkiye’de 1980’li yıllarda uygulanmaya başlayan bu model günümüzde
de varlığını sürdürmekte. Katılım bankacılığının artan önemine paralel olarak Türkiye’de bu alanda
hazırlanan lisansüstü çalışma sayısında da artış gözlenmektedir. Türkiye’de ilk olan bu çalışmada
ülkemizde katılım bankacılığı alanında yazılmış olan lisansüstü tezlerin içerikleri incelenmiş ve analiz
edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda katılım bankacılığı konusuna ilişkin hangi alanlarda ağırlıklı olarak
çalışıldığı ve gelecekte hangi alanlar üzerinde çalışılabileceği de ortaya konmuştur.