Intraosseous Hemangioma in the Mandible: A Case Report


Creative Commons License

Ertürk A. F., Atapek M. M., Özcan İ.

TDB(Türk Diş Hekimleri Birliği) 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.325

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.325
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Haemangiomas are benign neoplasms of endothelial origin. They are mostly found in soft tissues and slowly regress spontaneously following rapid postnatal growth. Intraosseous variation or cavernous hemangiomas are extremely rare and consist only 0.5-1% of all intraosseous tumours. Compared to the vertebral column and cranial bones, they are rare to be seen at jaws. 65% of the hemangiomas appear on premolar and molar site. The aim of this presentation is to improve literature by adding our radiological findings of such rare entity; intraosseous hemangioma. Case: A 41 years old male patient was referred to Istanbul University Faculty of Dentistry Department of Oral and Maxillofacial Radiology for dental prosthetics needs. The patient’s history revealed Oculopharyngodistal myopathy; a rare hereditary muscle disease which affects muscle strength. The orthopantomografic image revealed unilocular, sclerotic bordered, mixed lesion which extends between the root of mandibular left canine and mandibular left second molar. The lesion was pre-diagnosed as odontogenic keratocyst, simple bone cavity and unicystic ameloblastoma. CBCT imaging was performed in order to do differential diagnosis and the images showed mixed lesion which caused; cortical perforations at vestibular and lingual cortical bones with the involvement of mandibular canal. The patient was directed to Department of Oral and Maxillofacial Surgery for biopsy. Histopathological study diagnosed the lesion as Intraosseous Hemangioma. Conclusion: Being a vascular origined lesion, hemangiomas tend to have serious hemorhagic complications during surgical procedures. Therefore, in such cases with suspected hemangioma, a throughout radiological assessment and planning is required to avoid complications.

Amaç: Hemanjiyom, epitelyal kökenli benign bir neoplazmdır. Genellikle yumuşak dokuda bulunur ve doğal olarak hızlı postnatal büyümeyi ardından yavaş spontan regresyonu izler. İntraosseöz varyant veya kavernöz hemanjiyomlar nadir olup tüm intraosseöz tümörlerin %0.5-1’ini oluşturur. Çene kemiklerinde vertebral kolon ve kafatası kemiklerine kıyasla daha nadirdir. Molar ve premolar bölgede %65 oranında bulunur. Bu olgu sunumunun amacı literatüde nadir rapor edilen intraosseöz hemanjiyomu radyolojik bulgularıyla detaylı inceleyerek literatüre katkı sağlamaktır. Olgu: 41 yaşında erkek hasta eksik dişlerin protetik olarak tamamlanması için İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı’na başvurdu. Hastadan alınan anamnezde Okulofaringodistal Miyopati (kasları etkileyen nadir görülen herediter bir hastalık) tanısı olduğu öğrenildi. Hastadan alınan panoramik radyografide 33 nolu dişin kökünden 37 nolu dişin distal köküne uzanım gösteren düzenli sınırlı, yer yer radyoopasitelerin izlendiği uniloküler radyolusent lezyon görülmüştür. Odontojenik keratokist, travmatik kemik kisti ve unikistik ameloblastoma ön tanılarıyla hastadan konik ışınlı bilgisayarlı tomografi alınmıştır. Alınan tomografide 33 nolu dişin kökünün distali ile 37 nolu dişin distal kökünün distali arasında mandibular kanalı içine alan, vestibül ve lingual kortikal kemikte perforasyona neden olmuş düzenli sınırlı uniloküler radyolusent bölge izlenmiştir. Hasta, Ağız, diş ve çene cerrahisi ana bilim dalına yönlendirilmiştir. Yapılan histopatolojik değerlendirme sonucu hastaya İntraössez Hemanjiyom tanısı konulmuştur. Sonuç: Hemanjiyomlar damarsal yapıya sahip olduklarından cerrahi sırasında kanamalara bağlı ciddi komplikasyonlar oluşturabilmektedir. Bu nedenle olası teşhis olarak hemanjiyom düşünülen vakalarda daha detaylı radyolojik incelemeler yapılarak cerrahi işlemlerin bu yönde daha dikkatli planlanması ve oluşabilecek komplikasyonların önüne geçilmesi sağlanmalıdır.