Kadınların Yönetici Pozisyonlarında Yaşadıkları Zorluklar ve Lider Üye Etkileşiminde Cinsiyetin Rolü


AKDÖL B., Menteş S. A.

BUSİNESS AND MANAGEMENT STUDİES: AN INTERNATİONAL JOURNAL, vol.5, no.3, pp.859-879, 2017 (Peer-Reviewed Journal)