Osmanlı’da Matbaa Meselesine Yeni Bir Bakış: Risâle-i Fevâid-i Basma Adlı Yazma Eser Bağlamında Osmanlı Devleti’nde Matbaacılık Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi


SÜMBÜL S.

Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi, no.10, pp.23-37, 2018 (Peer-Reviewed Journal)