İyi Diferansiye Tiroid Kanseri Hastalarında Rekürrens veya Metastaz Şüphesinde 18F FDG PET BT nin Yeri


ÖZKAN Z. G., ŞANLI Y., KUYUMCU S., YILMAZ E., ÜNAL S. N.

23. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2011, pp.140-141

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.140-141
  • Istanbul University Affiliated: Yes