Sosyal Medya Kullanıcılarının Elektronik Güvenleri, Elektronik Bağlılıkları ve Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimleri Arasındaki İlişkilerinin İncelenmesi


Bozbay Z., Türker C., Akpınar H. M.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.1, pp.273-292, 2017 (Peer-Reviewed Journal)