Kuruluşların Basın Bültenleri İçeriği Üzerinden Paydaş Grup Önceliklerinin Saptanması


Gül Ünlü D.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.49, pp.99-114, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Yeni medyanın yaygın kullanımı, kuruluşların paydaşlarını faaliyetleri hakkında bilgilendirme ihtiyacını da arttırmıştır. Kuruluşların söz konusu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bilgi aktarabilecekleri önemli mecralardan biri de kurumsal web sayfalarında yer alan basın odalarıdır. Çünkü kuruluşlar kendi kurumsal web sayfalarında yer alan basın odaları aracılığıyla, paydaşlarına kendi haklarındaki bilgileri ve haberleri doğrudan iletebilmektedirler. Bununla birlikte kuruluşlar, basın odaları üzerinden öncelikli olarak hangi paydaşlara seslenecekleri ve hangi paydaş grubunun beklentilerini karşılamaya yönelik içerik üreteceklerini de belirleme imkanına sahiplerdir. Söz konusu araştırma da, kuruluşların kurumsal web sayfalarındaki basın odaları üzerinden yayınladıkları basın bültenlerinde yer alan içeriğin hangi paydaş grubunun ihtiyaçlarını öncelikli olarak karşılamaya yönelik olduğu, paydaş grubunun en çok hangi ihtiyacına yönelik içeriğe sahip olduğu ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşların öncelikli olarak seslendikleri paydaş gruplar arasında bir farklılık bulunup bulunmadığının ortaya koyulması amacını taşımaktadır. Bu doğrultuda araştırma, Fortune Türkiye 500 listesindeki ilk 25 kuruluşun kurumsal web sitelerinde yer alan basın bültenlerinin içeriğine ilişkin kategorisel içerik analizi uygulamasının gerçekleştirildiği, bir alan araştırması yöntemine dayanmaktadır. Araştırma sonucunda ise; kuruluşların en çok çevredeki topluluk üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik basın bülteni yayınladığı, bülten içeriklerinin en fazla kamu hizmeti için benimsen aktiviteler üzerinde yoğunlaştığı ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşların da hitap ettikleri paydaş gruplar arasında farklılıklar olduğu saptanmıştır.