Polisitemia Vera Olgusunda Okluziv Vaskülopati


Sarı Y., Soylu C., Aksu Ceylan N.

TOD 55.Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 03 November 2021, pp.768

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.768
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇ:Polisitemi vera (PV) tanılı hastada görülen oklüziv vaskülopati bulguları

sunulmaktadır.

YÖNTEM:Mart 2021’de sağ gözde kızarıklık, bulanık görme şikayetiyle başvuran PV tanılı 29

yaşından erkek hastanın oftalmolojik muayene, sistemik değerlendirme ve fundus floresein

anjiografi(FFA) bulguları incelendi.

BULGULAR:8 yıldır PV tanısı ile aylık flebotomi yapılan hastanın başvuru muayenesinde;

görme keskinliği (GK) sağ 0.05, sol 1.0, biyomikroskopisi normal, göz içi basınçları (GİB)

12/13 mmHg, fundus muayenesinde sağ vitre içi hemoraji (VİH) nedeniyle fundus

seçilemedi,Sol periferik seyrek yuvarlak hemorajiler ve retinal neovaskülarizasyonlar (NVE)

mevcuttu(Resim 1). Sağ ultrasonografi VİH ile uyumlu görüldü (Resim 2). FFA’da sağ VİH ile

uyumlu blokaj, bilateral periferik hipoksi-iskemi ile uyumlu hipofloresans ve venlerde boyanma,

sol NVE’ler ile uyumlu hiperfloresans saptandı (Resim 3). İskemik alanlara lazer

fotokoagulasyon (LFK) tedavisi uygulandı. Hematolojiye konsülte edilen hastanın sistemik

değerlendirmesi ve hemogram, koagülasyon, hemoglobin elektroforezi tetkiklerinde patoloji

saptanmadı. Hastanın 3 ay sonraki kontrol muayenesinde; GK sağ 0.8, sol 1.0, biyomikroskopi

normal, GİB 10/14 mmHg ve fundusta VİH ve NVE'lerin gerilemiş olduğu ve bilateral periferik

LFK skarları görüldü.

TARTIŞMA VE SONUÇ:Polisitemia vera tanılı hastalarda hiperviskoziteye bağlı retinal okluziv

vaskülopati gelişebilmekte olup görme keskinliğini önemli bir şekilde etkilemektedir. PV tanısı

varlığında sistemik ve laboratuar tetkikleri normal de olsa, gelişebilecek oküler komplikasyonlar

nedeniyle düzenli oftalmolojik muayene yapılması önerilir.