Gözden Geçirilmiş Kendini Ayarlama Ölçeği’nin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması


TÜRETGEN İ., CESUR S.

TÜRK PSİKOLOJİ YAZILARI, vol.9, no.17, pp.1-17, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 17
  • Publication Date: 2006
  • Title of Journal : TÜRK PSİKOLOJİ YAZILARI
  • Page Numbers: pp.1-17

Abstract

The main aim of this study is to conduct the reliability and validity analyses of  Revised Self-monitoring Scale (R-SM) which was developed by Lennox and Wolfe (1984).  According to the Self-Monitoring Theory  (Snyder, 1974), some people can monitor and control  their behaviors using the clues which show what expression or behavior is appropriate in a situation.   This sensitivity is called self-monitoring.

Self-Monitoring Scale (SM) constructed by Snyder (1974) was adapted to Turkish by Bacanlı (1990).  However, after critisizing SM Scale because of its theoretical and psychometric weaknesses, Lennox  and Wolfe developed a more powerful scale in terms of psychometric properties.

Reliability studies of Turkish form of R-SM showed that Cronbach Alpha Coefficient is .80 and test-retest reliability coefficient is .74.  In the factor analysis for the validity of the scale, all the items were loaded in to two factors as in the original scale.  Again for the validity, the relationship of the scale with extraversion and self-efficacy was investigated and expected results were found.  For the second aim of the study, SM and R-SM were compared in terms of their psychometric properties.   Results indicate that R-SM is stronger in terms of psychometric properties.

Bu çalışmanın temel amacı, Lennox ve Wolfe (1984) tarafından geliştirilmiş olan Gözden Geçirilmiş Kendini Ayarlama - G-KA (Revised Self-Monitoring) Ölçeği’nin güvenirlik ve geçerlik çalışmalarının yapılmasıdır.  Kendini Ayarlama Kuramı’na göre (Snyder, 1974), bazı insanlar bir durumdaki hangi ifade veya davranışın uygun olduğunu gösteren ipuçlarına göre davranışlarını gözlemleyip kontrol edebilirler.  Bu duyarlılık kendini ayarlama yeteneğidir.

Snyder’ın (1974) bu kavramı ölçmek üzere geliştirmiş olduğu Kendini Ayarlama (KA) Ölçeği, Bacanlı (1990) tarafından dilimize uyarlanmıştır.  Ancak Lennox ve Wolfe, KA Ölçeğinin teorik yapıya bağlılık eksikliği ve psikometrik zayıflığı olduğu gerekçesiyle yaptıkları çalışmada psikometrik açıdan daha güçlü bir ölçek ortaya çıkarmışlardır. 

Özalp Türetgen ve Cesur (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanan G-KA Ölçeği’nin bu çalışmadaki güvenirlik analizleri, Cronbach Alpha katsayısının .80, test-tekrar test güvenirlik katsayısının ise .74 olduğunu göstermiştir.  Geçerlik için yapılan faktör analizinde, tüm maddeler orijinalindeki şekliyle iki faktöre yüklenmiştir.  Yine geçerliğe yönelik olarak ölçeğin dışadönüklük ve öz etkinlik yapılarıyla olan ilişkileri incelenmiş ve beklenen yönde sonuçlar elde edilmiştir.  Çalışmanın ikinci amacına yönelik olarak ise, G-KA ve KA Ölçeklerinin psikometrik özellikleri karşılaştırılmıştır.  Sonuçlar G-KA Ölçeği’nin psikometrik açıdan daha güçlü olduğunu ima etmektedir.