The Relationship Between Ecological Footprint, Globalization and Income Inequality- Panel Causality Analysis


Keleş S. S.

CUKUROVA 9th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Adana, Turkey, 9 - 11 October 2022, pp.361-362

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.361-362
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

In recent years, various studies have been started on the determinants of environmental pollution. Ecological footprint and its components have been included in recent studies as an indicator of environmental pollution. Globalization is also included in studies as one of the determinants of environmental pollution, as it increases production levels and provides environmental technologies. At this stage, although the effect of income level on the environment has been researched for many years, the effect of income distribution has not come to the fore.

For this purpose, in this study, the relationship between ecological footprint, globalization and income inequality in BRICS-T (Brazil, Russia, India, China, South Africa and Turkey) countries for the years 1992-2017 was examined. Three variables were used in the study. These variables are the ecological footprint, the KOF index representing the globalization variable, and the gini coefficient used to represent the income inequality variable. The relationship between the variables was considered as a panel model and it was investigated whether there was a causal relationship between globalization, ecological footprint and income inequality. For this purpose, first of all, cross-section dependence and homogeneity were tested. The Breusch-Pagan LM test was used to test the cross-sectional dependence, the Swamy S test was used to test the homogeneity, and the D and Dadj tests developed by Pesaran and Yamagata were used. Then, the stationarity of each variable in the study was tested with the LevinLin– Chu and ImPeseranShin unit root tests. As a result of unit root tests, it was determined that the ecological footprint and globalization variables were stationary, the gini variable was not stationary, and it was stabilized by taking the difference of the variable. Finally, the causality test developed by Dumitrescu-Hurlin (2012) was used to test the causality relationship between the series in the study. According to the causality test results, two-way causality was found between ecological footprint- globalization and income inequality-ecological footprint in BRICS-T countries. One-way causality has been determined from globalization to income inequality.

Son yıllarda, çevre kirliliinin belirleyicilerine ilikin çeitli çalımalar yapılmaya balanmıtır. Ekolojik ayak izi ve bileenleri, çevre kirliliinin bir göstergesi olarak son dönemde çalımalarda yer almaktadır. Üretim seviyelerini arttırdıı ve çevre teknolojileri saladıı için küreselleme de çevre kirliliinin belirleyicilerinden biri olarak çalımalarda yer almaktadır. Bu aamada, gelir düzeyinin çevreye etkisi uzun yıllardır aratırılsa da gelir daılımının etkisi ön plana çıkmamıtır.

Bu amaçla çalımada, BRICS-T (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye) ülkelerinde 1992-2017 yılları için ekolojik ayak izi, küreselleme ve gelir eitsizlii arasındaki iliki incelenmitir. Çalıma kapsamında üç deiken kullanılmıtır. Bu deikenler, ekolojik ayak izi, küreselleme deikenini temsilen KOF endeksi ve gelir eitsizlii deikenini temsilen kullanılan gini katsayısıdır. Deikenler arasındaki iliki panel modeli olarak ele alınmış olup küreselleme, ekolojik ayak izi ve gelir eitsizlii arasında bir nedensellik ilikisi olup olmadıı aratırılmıtır. Bunun için çalımadaöncelikle yatay kesit baımlılıı ve homojenlik test edilmitir. Yatay kesit baımlılıının test edilmesinde Breusch-Pagan LM testi, homojenliin test edilmesinde Swamy S testi, Pesaran ve Yamagata tarafından gelitirilen D ve Dadj testinden yararlanılmıtır. Daha sonra çalımada yer alan her bir deikenin duraanlıı LevinLinChu ve ImPeseran– Shin birim kök testleriyle sınanmıtır. Birim kök testleri sonucunda ekolojik ayak izi ve küreselleme deikenlerinin duraan olduu, gini deikeninin duraan olmadıı tespit edilmiş ve deikenin farkı alınarak duraanlatırılmıtır. Son olarak çalımada seriler arasındaki nedensellik ilikisinin sınanmasında Dumitrescu-Hurlin (2012) tarafından gelitirilen nedensellik testi kullanılmıtır. Nedensellik testi sonuçlarına göre BRICS- T ülkelerinde ekolojik ayak izi ile küreselleme ve gelir eitsizliile ekolojik ayak izi arasında çift yönlü nedensellik bulunmutur. Küresellemeden gelir eitsizliine ise tek yönlü nedensellik tespit edilmitir.