Hastane Performansını Belirlemede Veri Zarflama Analizi


Creative Commons License

Timor M.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.30, no.1, pp.69-79, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Veri Zarflama Analizi (Data Envelopment Analysis-DEA) doğrusal programlamanın özel bir uygulama şekli olup, aynı amaç ve hedeflere sahip işletmelerin göreceli olarak verimliliğini ölçmede kullanılmaktadır. Örneğin, DEA, fast food zinciri içinde yer alan, aynı işletmeye ait fast food restaurantların göreceli verimliliğini ölçmede kullanılabilir. DEA ile verimli olmayan restaurantlar belirlenerek daha sonra ayrıntılı bir çalışma ile incenlenmek üzere kaydedilebilir veya gerek görülürse düzeltici önlemler alınabilir. DEA'nin diğer uygulama alanlarına; hastaneler, bankalar, mahkemeler ve okullar vb. kurumlar örnek verilebilir. Bu tür uygulamalarda, herbir hastane, banka, mahkeme veya okul, var olduğu sistem içinde yer alan "benzer birimlerle karşılaştırılarak" göreceli etkinlikler belirlenebilmektedir. İlgili çalışmada Hastane performansları VZA (DEA) ile incelenmiştir.