Büyükşehir Belediyelerinin Stratejik Planlarının İçsel Tutarlılık Açısından Değerlendirilmesi


Hızıroğlu M., Karaköse M. A., Cengiz S.

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.101-124, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.101-124
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, büyükşehir belediyelerince hazırlanan stratejik planlar incelenerek, planların içeriğinde yer alan ana unsurlar arasında bir tutarlılık olup olmadığını ve dolayısıyla hazırlanan stratejik planların strateji olgusunun doğasına uygun ve bilinçli bir çabanın ürünü olarak hazırlanıp hazırlanmadığını ortaya koymaktır. İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin stratejik planlarını örnek olay temelinde içerik analizi ile inceleyen bu çalışmada, kurumların vizyon ve misyonlarının stratejik amaçlara ve hedeflere ışık tutup tutmadığını ve çevre algısı (FÜTZ) ile stratejik amaçlar arasında bir ilişki kurulup kurulmadığı sorularına yanıt aranmıştır. İnceleme sonucunda büyükşehir belediyelerinin stratejik planlarının büyük oranda içsel tutarlılığa sahip olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma stratejik planların içsel tutarlılık analizinin nasıl yapılacağına dair bir sistematik geliştirmesi bakımından stratejik planlama yazınına katkıda bulunmaktadır.