ALACAK SATIMI UYGULAMALARI VE ANALİZİ Varlık Yönetim Şirketi Örneği


Akartepe B. B.

İktisat Yayınları, İstanbul, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: İktisat Yayınları
  • City: İstanbul
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Ticari hayatın peşin ödemelere dayalı olmaktan çıkıp büyük oranda borçlanma suretiyle yürütülmesinin sonucu olarak ekonomilerdeki borç miktarları artış göstermiştir. Ekonomik krizlerin ve diğer faktörlerin etkisiyle borçların geri ödenmesi konusunda sıkıntılar yaşanmış ve alacaklı tarafın zararı gündeme gelmiştir. Söz konusu bu zararı ortadan kaldırmak için çeşitli yöntemlere başvurulmuştur. Bu bağlamda faaliyet gösteren kurumlardan biri de alacağın temliki uygulamalarıyla ön plana çıkan varlık yönetim şirketleridir. Varlık yönetim şirketi faaliyetlerinin alacağın temliki bağlamında ele alındığı bu çalışma üç bölümden oluşup; ilk bölümde alacağın temliki işleminin teorik çerçevesi, ikinci bölümde varlık yönetim şirketlerinin uygulamaları ve üçüncü bölümde varlık yönetim şirketlerinin yürüttüğü alacağın temliki işlemlerinin İslam hukuku açısından değerlendirmesi yapılmıştır.

Çalışmalarım esnasında çokça istifade ettiğim İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul Üniversitesi Seyyid Hasan Paşa Medresesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi kütüphanesinin yöneticileri ve personeline, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen İlim Yayma Cemiyeti (İYC), İlim Kültür Eğitim Vakfı (İLKE), İlimler ve Sanatlar Merkezi (İSM) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) şükranı borç bilirim. Çalışmamı okuyup katkılarını sunan adını sayamadığım bütün arkadaşla- rıma teşekkür ederim. Yaptığımız görüşmelerde konuyla ilgili katkıda bulunan kıymetli hocam Prof. Dr. Servet Bayındır, Prof. Dr. Mehmet Saraç, Doç. Dr. Abdullah Durmuş ve Doç. Dr. Nurullah Gür’e şükranlarımı iletiyorum. Her karşılaşmamızda konuyla ilgili hem kendi yaptığı çalışmalardan hareketle teorik hem de uygulamaya yönelik izahlarda bulunan Cüneyt Hakan Demir’e teşekkürü bir borç bilirim. Yetişmemde büyük emeği olan, akademik çalışmalarım dışındaki diğer çalışmalarımı da sürekli destekleyen ve görüşleriyle ufkumun genişlemesine kat- kıda bulunan değerli hocam Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya’ya minnettarım.

Eğitim hayatım boyunca hep arkamda duran ve benden hiçbir desteği esirgemeyen ailem ve çalışmalarımı sabırla destekleyen eşim ile kızlarıma da teşekkür ederim. Son olarak kitabın yayınlanmasına vesile olan İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSİFAM) ve İktisat Yayınlarına teşekkür ederim.

Eserin bu alanda yapılacak çalışmalara katkı sağlamasını temenni ediyorum.