.,“Measuring The Efficiency of Portfolios With Data Envelopment Analysis”


İŞBİLEN YÜCEL L.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, no.2, pp.116-121, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract

               This paper presents an innovative approach about measuring the efficiency of portfolios with Data Envelopment Analysis (DEA). Portfolios are accepted as production units which are assigned to provide return to their investors at the end of the investment period, t=1. Unlike the common sense regarding funds as portfolios and measuring their performances, in this paper the portfolios which are developed from the rough were handled. The efficiency of portfolios were measured with Data Envelopment Analysis by using the set of inputs and outputs which were derived from Markowitz’s Modern Portfolio Theory. Finally, the effects of efficiency concept on realized returns of portfolios at t=1 were examined so as to demystify if realized returns rise or not.

Key Words: Data envelopment analysis, Efficiency of portfolios, DEA-CCR model, Excel-Solver Module, Frontier Analyst.

Özet

               Bu çalışma, portföylerin etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) ile ölçülmesine dair yeni bir yaklaşım sunmaktadır. Portföyler, yatırım dönemi sonunda (t=1’de) yatırımcısına getiri sağlamakla görevli birer üretim birimi olarak kabul edilmeketedirler. Yatırım fonlarını portföy olarak ele alarak bunların performanslarını ölçmeye dayanan geleneksel çalışmalardan farklı olarak, gerçek verilerle, sıfırdan oluşturulmuş olan portföyler bu çalışmaya konu olmuştur. Portföylerin Veri Zarflama Analizi ile ölçülmesinde kullanılan girdiler ve çıktılar, Markowitz’in Modern Portföy Teorisi’nden faydalanılarak elde edilmişlerdir. Çalışmanın sonunda, etkinlik kavramının,  portföylerin dönem sonu getirileri üzerinde herhangi bir artış sağlayıp sağlamadığı incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama analizi, Portföylerin etkinliği, VZA-CCR Model, Excel-Solver Eklentisi, Frontier Analyst yazılımı.