Deri Lenfomaları: Sınıflama


Baykal C. , Atcı T.

in: Deri Lenfomaları, Dilek Bayramgürler, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.1-5, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.1-5
  • Editors: Dilek Bayramgürler, Editor

Abstract

Primer deri lenfomaları, tanı sırasında ekstrakutane tutulum göstermeksizin sadece deriye sınırlı olan çok sayıda T ve B hücreli lenfomadan oluşmaktadır. Bu lenfomalar kendi içinde oldukça heterojen bir grup olup histolojik, genotipik ve immünofenotipik olarak kısmen benzedikleri sistemik lenfomalardan biyolojik davranış ve prognoz açısından önemli farklılıklar gösterirler. Geçmişte primer deri lenfomaları sistemik lenfomalar ile birlikte sınıflandırılmış olup, 2005 yılında ilk kez Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavi Organizasyonu’nun (WHOEORTC) ortak çalışmasıyla deri lenfomalarına özgü, oldukça yaygın kabul gören bir sınıflama ortaya çıkmıştır. Bu tarihten itibaren de Dünya Sağlık Örgütü iki kez tek başına deri lenfomaları sınıflamasını güncellemiştir. İki büyük kuruluş 2018 yılında tekrar bir araya gelerek WHO-EORTC sınıflamasını güncellemiştir. Bu yazıda geçmişten günümüze deri lenfomaları sınıflamasında olan değişiklikler özetlenmiş ve güncel WHO-EORTC sınıflamasındaki yenilikler irdelenmiştir.