Tarihî ve Çağdaş Türk Dillerinde -GAn (-An) Ekinin İşlevleri


NEGİŞ Z.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, vol.56, pp.23-40, 2017 (Peer-Reviewed Journal)