Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Gelişimi ve Ekonomik Büyümeye Etkisinin Ekonometrik Analizi (1985-2017),Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi


Creative Commons License

BALKANLI A. O.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.1, pp.175-186, 2019 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.175-186
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Turkey has lived the capital and enterprise inadequacy as a result of a legacy of the past, for long time.Due to this situation, foreign capital and hence foreign (external) investments have been of a great importance in order to increase investments in the country. The encouragement of foreign capital and foreign investments due to this importance is became a valid practice in all periods. However, while the foreign capital and foreign investments is viewed favorably at the all periods, the increase of the foreign investment inflows to Turkey has realized after 1980, not before. The subject of this article is the development of foreign investments in Turkey and the impact of foreign direct investments (FDI) on economic growth for the period of 1980 to 2017. In this context, cointegration and stability analysis were performed to test the relationship between foreign investments and economic growth. According to the results obtained from our econometric research, foreign direct investments in Turkey in the long term has a positive effect on economic growth.

Türkiye, geçmişten gelen mirasın sonucu olarak sermaye ve girişim yetersizliğini uzun süre yaşamış bir ekonomidir. Bu durum nedeniyle ülkede yatırımların artırılabilmesi noktasında yabancı sermaye ve dolayısıyla doğrudan yabancı sermaye yatırımları büyük öneme sahip olmuştur. Dolayısıyla da, bu önemlilik nedeniyle yabancı sermayenin ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının teşvik edilmesi tüm dönemlerde geçerli bir uygulama olmuştur. Ancak tüm dönemlerde yabancı sermayeye ve doğrudan yabancı sermaye yatırımına olumlu bakılmakla birlikte, Türkiye’ye dönük yabancı sermaye girişlerinin ve de özellikle doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının dikkat çekici artışı ancak 1980 sonrasında olmuştur. Bu makalenin konusu, 1980’li yıllardan günümüze dek geçen sürede doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının Türkiye’de gelişimi ve bu süreçte doğrudan yabancı sermaye yatırımların ekonomik büyüme üzerine etkisinin incelenmesidir. Bu bağlamda doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisini test edebilmek için eşbütünleşme ve durağanlık testleri yapılmıştır. Ekonometrik araştırmadan elde edilen sonuca göre, Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının uzun dönemde ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.