Türkiye Ekonomisinde İç Borçlanmanın Dışlama Etkisinin Analizi


BALKANLI A. O.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no.15, pp.17-34, 1996 (Scopus)