Bulut tabanlı bir çeviri yönetim sisteminin çevirmenler açısından avantaj ve dezavantajları üzerine bir değerlendirme


Creative Commons License

CANIM ALKAN S.

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.12, no.23, pp.69-88, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Today the main concern of translation industry is producing not the highest but the expected level of quality in short turnaround times at lower costs, which is not possible without the collaboration of human and machine. Therefore, new ways of human-machine interaction that will address this concern have been sought. In 2010, the industry saw the introduction of a new generation of translation technology which is based on the known translation memory technology. Its name is cloud-based translation management system (TMS). The system combines translation memory technology with software as a service (SaaS) model. Most simply, it is a type of translation memory system which stores data (translation memory system and all other resources for translation such as glossaries, translation memories, stylesheets, etc.) on remote servers rather than local drivers as in desktop translation memory systems. In SaaS model, software is supplied over the Internet as a service rather than installed on computers. Data is processed on remote computers accessed via the Internet. And any computing device with a standard Web browser could be used for data entry and display. So what happens in the cloud stays in the cloud. Cloud-based TMSs (such as Motaword, Memsource Cloud, XTM Cloud, Wordbee, MateCat, Wordfast Anywhere, Google Translator’s Toolkit and Lionbridge Translation Workspace) have advantages as well as disadvantages for translators. The aim of this study is to introduce this relatively new technology and evaluate its advantages and disadvantages for translators. In order to make a deeper analysis, a specific system was selected and the evaluation was performed on this system.

Günümüzde çeviri endüstrisinin en temel kaygısı kısa sürede en düşük maliyetle en yüksek değil işverenin beklediği kalitede çeviriler üretmektir. Bunun insan-makine işbirliği olmadan gerçekleştirilemeyeceği artık genel kabul görmüştür. Bu nedenle söz konusu kaygıya cevap verecek yeni insan-makine etkileşimi yolları aranmaktadır. 2010 yılında çevri endüstrisi artık yaygın bilinirliği olan çeviri belleği teknolojisine dayalı yeni bir çeviri teknolojisinin ortaya çıkışına tanıklık etmiştir. Bu yeni teknolojinin adı bulut tabanlı çeviri yönetim sistemidir. Sistem çeviri belleği teknolojisini hizmet olarak yazılım (SaaS-software as a service) modeliyle birleştirir. En basit şekilde tanımlanacak olursa, bu teknoloji masaüstü çeviri yönetim sistemlerinden farklı olarak verileri (çeviri belleği sistemi ve sözlük, çeviri belleği, biçem/biçim kılavuzu gibi çeviriyle ilgili tüm kaynakları) yerel sunucularda değil uzak sunucularda saklayan yeni bir çeviri belleği sistemi türüdür. Hizmet olarak yazılım modelinde yazılım bilgisayara kurulmaz, İnternet üzerinden bir hizmet olarak sunulur. Veriler yine İnternet üzerinden erişilen uzak bilgisayarlarda işlem görür. Veri giriş ve görüntüleme için standart bir web tarayıcısı olan her türlü bilgisayar kullanılabilir. Böylece bulutta olan bulutta kalır. Bulut tabanlı çeviri yönetim sistemlerinin (ör. Motaword, Memsource Cloud, XTM Cloud, Wordbee, MateCat, Wordfast Anywhere, Google Translator’s Toolkit, Lionbridge Translation Workspace) çevirmenler açısından çeşitli avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, görece yeni olan bu teknolojiyi tanıtmak ve çevirmenler açısından avantaj ve dezavantajlarını incelemektir. İncelemeyi derinlemesine yapabilmek için belirli bir sistem seçilmiş ve değerlendirme bu sistem özelinde yapılmıştır.