Türkiye'de Kayıt Dışı Göçmen İşçi İstihdamına Yönelik Göç Yönetimi ve Dünya Kapitalizminin Emek Piyasalarını Kontrolü ile Bunun Bağlantısı


Creative Commons License

Şahin Ç.

in: DÜNYADA GÖÇ YÖNETİMİ VE TÜRKİYE'NİN GÖÇMENLERİ: Göçü Nasıl Yönetmeli?, Prof.Dr. Ahmet Cihan,Doç.Dr.İsmail Ermağan,Prof.Dr.Hamdi Genç, Editor, Akademik Yayınlar, İstanbul, pp.681-715, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Akademik Yayınlar
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.681-715
  • Editors: Prof.Dr. Ahmet Cihan,Doç.Dr.İsmail Ermağan,Prof.Dr.Hamdi Genç, Editor

Abstract

BÖLÜM ÖZETİ

Bu makalede esas olarak bugün Türkiye’den uygulanan ‘Göç Yönetimi’ ve ‘Göçmen Politikası’sının sorgulanması amaçlanmaktadır. Herşeyden önce, Türkiyede’ki uygulamaların Dünya Kapitalist Sistemi ve küresel politikalarla çelişmediği,  uyum içinde olduğu gösterilmektedir. Mutlaka ki Türkiye’nin kendine özgü koşullarından kaynaklanan bazı nüansları ve özel uygulamaları bulunmaktadır. Bununla birlikte, son kertede Türkiye bugünkü egemen dünya sisteminin ‘kendini yeniden üretme’ koşullarına aykırı bir anlayış içinde değildir. Aksine ortak çıkarlar söz konusu olduğunda uluslarası sistemle aynı doğrultuda hareket etmektedir. Bu bağlamda Türkiye’den örnek uygulamalara da yer verilmektedir. Çalışmada ayrıca, bugün Türkiye’ye yönelen göçün özellikleri, göçmenlerin sektörel/bölgesel dağılımları, profilleri, yaşam ve çalışma koşulları, ihtiyaç ve sorunları ve devletin uyguladığı ‘göç yönetimi’ ve ‘göçmen politikası’ geniş bir perspektiften ele alınarak irdelenmektedir.