Uluslararası PIRLS Uygulamaları Ölçütlerine göre Türk Öğrencilerin Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Demirel G.

9. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI-UTEOK, Burdur, Turkey, 6 - 08 October 2016, vol.3, no.2, pp.95-106

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 3
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.95-106
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZ: Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi olarak adlandırılan PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) beş yılda bir 10 yaşındaki öğrencilere uygulanmaktadır. İlköğretimin dördüncü sınıflarında uygulanan okuma testi öğrencilerin farklı metin türlerine göre okuma becerilerini saptamaktadır. 2011 PIRLS uygulamasında kullanılan iki farklı türdeki metin ve soruları Türkçeye çevrilmiş ve üç okulun dördüncü sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Bu sorularla öğrencilerin farklı üst düzey düşünme süreçlerine ilişkin becerileri tespit edilmiştir. Öğrencilerin metinde açıkça verilmiş olan bilgiyi bulmaları, doğrudan çıkarımda bulunmaları, metinde sunulan bilgileri ve düşünceleri birleştirerek yorumda bulunmaları ve metinleri dil kullanımı ve içerik açısından değerlendirmeleri istenmiştir. Alınan sonuçlar Türkçe programındaki okuma kazanımları doğrultusunda tartışılacaktır. Anahtar sözcükler: PIRLS, okuma, üst düzey düşünme süreçleri, metin türü