EĞİTİMCİLERİN DUYGUSAL ZEKÂ ALGILARINI ÖLÇMEYE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI


Creative Commons License

YEKE S., CERAN E. B.

International European Journal of Managerial Research, vol.3, no.5, pp.120-129, 2019 (Peer-Reviewed Journal)