Çevrimiçi Şiddet: Bir Siber Zorbalık Alanı Olarak “Potinss” Örneği


Aslan A. , Önay Doğan B.

Marmara İletişim Dergisi, is.27, pp.95-119, 2017 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Marmara İletişim Dergisi
  • Page Numbers: pp.95-119

Abstract

In this study, the issue of “cyber-bullying” was discussed as a form of violence. Aiming to study how cyber bullying happens within peer groups by investigating the techniques, the agents and the density of the action; cyber bullying is studied among the peer groups through the application called “Potinss”  which is known and used among the high school students. 100 high schools from 1034 high school listed in the application were selected through simple random sampling and 7817 topic titles and 36161 internal topic titles were reached. As a result of the content analysis applied by determining 7 bullying categories, it was seen that the students mostly used insulting, profane and threatening expressions (5071). The least common form of bullying is image and video sharing (30). It is observed that students easily say things that they cannot express in the physical environment in virtual space. Besides, there are comments that warn students not to apply cyberbullying. However, these warnings are thought to be insufficient to prevent cyberbullying. Another important finding is that school-related warnings of the school administration reduce the cyberbullying, if not completely prevent them.

Bu çalışmada, şiddetin bir biçimi olan ve çevrimiçi ortamda sürdürülen “siber zorbalık” konusu ele alınmıştır. Akran gruplar arasında siber zorbalığın nasıl gerçekleştiğini, hangi tekniklerle, kimlere, nasıl ve ne oranda yöneldiğini tespit etmeyi amaç edinen bu çalışma kapsamında “siber zorbalık” meselesi lise öğrencileri arasında bilinen ve kullanılan, paylaşımların anonim olarak yapıldığı “Potinss” adlı aplikasyon üzerinden incelenmiştir. Bu aplikasyonda isimleri bulunan 1034 lise içerisinden 100 lise basit seçkisiz örneklem yoluyla seçilmiş ve bu okullar üzerinden yapılan ön incelemede 7817 konu başlığı ve 36161 iç konu başlığına ulaşılmıştır. Belirlenen yedi zorbalık kategorisi çerçevesinde uygulanan içerik analizi sonucunda, öğrencilerin en fazla hakaret, küfür ve tehdit içeren ifadeleri kullandıkları (5071) görülmüştür. Bu çalışmada n az karşılaşılan zorbalık yöntemi ise resim ve video paylaşımı olmuştur (30). Öğrencilerin genellikle fiziksel ortamda ifade edemeyecekleri şeyleri sanal uzamda rahatlıkla söyledikleri görülmüştür. Aplikasyonun öğrencileri siber zorbalık uygulamamaları konusunda uyardığı gözlemlenmiştir. Ancak bu uyarıların siber zorbalığın önlenmesi konusunda yeterli olmadığı düşünülmektedir. Diğer bir önemli tespit ise okul idarelerinin konuyla ilgili öğrencilere yapmış oldukları uyarıların, yapılan siber zorbalıkları tamamıyla engellemese dahi azalmasını sağladığı yönündedir.