Türkçe’den İngilizce’ye Edat Çevirilerinde Karşılaşılan Çeviri Sorunları


Creative Commons License

Gezer G., Can M. Z. , Gümüşoğlu T.

International Journal of Language Academy, vol.7, no.4, pp.91-106, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.18033/ijla.30289
  • Title of Journal : International Journal of Language Academy
  • Page Numbers: pp.91-106

Abstract

Bu makalede, cümle öğeleri ve kendi arasında soyut ve somut anlam ilişkileri kurmaya yarayan edatların sebep olduğu dilsel ve anlamsal aktarım sorunları ele alınmıştır. Çevirinin temel görevlerinden ve aynızamanda zorluklarından biri, çevrilecek nesnelerdeki anlam belirsizliğini giderme işidir. Edat çevirilerinde karşılaşılabilecek anlam belirsizliği sorunu edatların çokanlamlı yapılarından kaynaklanmaktadır. Budurumda, birbirinden farklı iki dil olan Türkçe ve İngilizce dillerinde sıklıkla kullanılan edatların çevirisi söz konusu olduğunda, çevirmen nasıl bir yol izlemelidir? Hangi tür edatlar yetersiz çevrilmektedir? Edat çevirileri sırasında ne tür hatalar yapılmaktadır? Dilsel, kültürel ve bilişsel faktörlerden hangisi edatçevirisiyle ilgili kararları en çok etkilemektedir? Bu çalışmanın amacı, edat çevirileri yapılırken karşılaşılan bu tür sorunlara ışık tutmak olacaktır. Çalışma kapsamında ayrıca, edatların kullanım amacı ve işlevi doğrultusunda anlam aktarımına nasıl yön verdiği tartışılmıştır.