In OECD's Two-Pillar Solution Approach The Multilateral Convention to Implement Amount A of Pillar One and Its Possible Effects on The Turkish Tax System


Rençber A.

Vergi Dünyası Dergisi, vol.1, no.509, pp.21-35, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 509
  • Publication Date: 2024
  • Journal Name: Vergi Dünyası Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.21-35
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

In order to solve the tax issues arising from digitalization, a two-pillar study was carried out at the OECD. In this context, the drafting of the first pillar convention was completed in October 2023. The text of the convention states that certain taxes and measures in the contracting countries should be abolished if they become a party to the convention. In this article, the relevant provisions of this convention will be analyzed and evaluated in terms of taxes and measures in Turkey. At the same time, a general evaluation and explanation of the relevant provisions of the convention will also be made.
Dijitalleşmeden kaynaklanan vergisel sorunları çözmek için OECD nezdinde iki sütunlu bir çalışma yürütülmüştür. Bu kapsamda birinci sütuna ilişkin sözleşmenin yazımı Ekim 2023 tari- hinde tamamlanmıştır. Sözleşme metni, sözleşmeye taraf olunması halinde taraf ülkelerde uygu- lanan bazı vergiler ve önlemlerin kaldırılması gerektiğini belirtmektedir. Bu makalede temelde bu sözleşmenin ilgili düzenlemeleri incelenecek ve Türkiye’deki vergi ve önlemler açısından de- ğerlendirilecektir. Aynı zamanda, sözleşmenin ilgili düzenlemelerinin genel bir değerlendirmesi ve açıklaması da yapılacaktır.