ORTALAMA-VARYANS VE TEK ENDEKS YÖNTEMLERİNİN PORTFÖY MODELLENMESİNE UYGULANMASI: BIST 30 ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA


Charkasov M., Hepşen A.

Research of Financial Economic and Social Studies (Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi), vol.6, no.4, pp.956-967, 2021 (Peer-Reviewed Journal)