Modern Piyano Teknikleri ve İki Eser


Creative Commons License

Akbulut Demirci Ş., Savaş M.

International Journal of New Trends in Arts, Sports & Social Education, vol.1, no.3, pp.1-9, 2012 (SSCI)

Abstract

“Contemporary Techniques” are those untraditional music singing or playing techniques. Although the use of extended piano techniques were used through every period of music history their application in music since 1900’s has become much more common.Many contemporary composers search different technical possibilities of instruments and these techniques increase the instrumental colors for contemporary  works. Extended piano techniques are techniques for producing unique sounds.In this study, Mesruh Savaş’s (1978-) first two compositions which were composed for the project “Extended Piano Techniques and Teaching in Music Education Departments” was chosen as an example and were analyzed. Their contribution to music literature  and  their  place  and  importancewas  examined and  searched.  Thus,  it  was  observed  that  the  extended  techniques utilized  in  these  pieces  are  playing  pizzicato  with  right  and  left  hands  fingertips,  using  different  tools  like  chisel  and  paper clips for achieving different colors. According the limited literature about subject, like only one doctorate thesis in Turkey, by making this analysis this study will make important contributions to the literatüre.

“Modern  Teknikler”  müzikte  kullanılan  icra  teknikleri  olupbu  teknikler  geleneksel  olandan  söyleme  veya  çalma teknikleridir. Modern piyano tekniklerinin kullanımı müzik tarihinin her döneminde var olmuşsa da, 20. yy. müziğindeki kullanımı çok daha yaygındır.Pek çok çağdaş besteci çalgıların farklı teknik olanaklarını araştırmakta ve şüphesiz bu yöntem çağdaş  eserler için çalgısal  renklerin çeşitliliğini  artırmaktadır. Modern piyano teknikleri alışılmışın dışında ses üretme teknikleridir.Bu araştırmada Mesruh Savaş’ın (1978-) 2011 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda uygulanan “Modern Piyano Teknikleri ve Müzik Öğretmenliği Programında Uygulanması” adlı proje için bestelediği  ilk  iki  eserin  müzikal  analizi  yapılmıştır.  Böylelikle  bu  iki  eserin piyano  edebiyatı  içindeki  yeri ve  piyano edebiyatına katkıları incelenmiş ve araştırmanın sonucunda eserlerde sağ ve sol el parmak ucu ile pizzicato yapma, demir keski, ataç ve demir para gibi değişik araçları kullanarak metalik sesler elde etme gibi tekniklerin kullanıldığı görülmüştür. Modern  teknikleri  kullanılarak  yazılan  eserlerin  incelenmesiyle  bu  konuda  sadece  bir  doktora  tezinden  oluşan  Türkçe literatüre katkı sağlayacağı düşünülmüştür.