Günün değişik saatlerinde oklüzal temas yüzeylerinde meydana gelen değişiklerin saptanması. Bir ön çalışma.


ÜNALAN F.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.78-83, 1991 (Peer-Reviewed Journal)